Investeer in de dialoog over fokkerijen.

Blijf investeren in de dialoog over fokkerijen. En doe dit op basis van een zorgvuldige, consistente afweging. Dit adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden naar aanleiding van de geactualiseerde zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken.

Nieuwe technieken zoals gene-editing roepen ethische vragen op waarover de komende jaren gediscussieerd zal worden. Over gene-editing adviseert de Raad de dialoog pro-actief aan te gaan.

U kunt de zienswijze, verkort of uitgebreid lezen via onderstaande bijlagen. Verder treft u de brief van Staatssecretaris van Dam verstuurd aan de Tweede kamer met betrekking tot dierenwelzijn en de zienswijze Fokkerij en Dierenwelzijn.