14 februari Break-out sessie 'Knutselen aan dieren'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum

Nieuwe technieken bieden vaak een scala aan mogelijke toepassingen. Recente ontwikkelingen op het gebied van genoom editing – inclusief Crispr-CAS – leiden tot felle discussies en sterk uiteenlopende visies. Voor genoom editing bij dieren bestaan talloze toepassingen. Bij landbouwhuisdieren ligt de nadruk op de toepassingen in het verlengde van de huidige fokkerijpraktijk: efficiëntere productie, hogere kwaliteit en hogere ziekteresistentie van de gehouden dieren. Maar het biedt ook opties voor de gezelschapsdierensector of in de wereld van de proefdieren om gericht die dieren te maken die passen bij het doel dat we met het dier hebben. De vraag is dan: heiligt het doel altijd de middelen? Welke impact heeft het op het dier zelf en hoe gaan we om met integriteit van het dier? Waar ligt de grens? Moet de discussie gaan over het proces of over het eindresultaat van de aanpassing? Wat staat de RDA en anderen te doen de komende jaren?