14 februari Break-out sessie 'Dieren zijn net mensen'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum

Dieren zijn wezens met bewustzijn die kunnen lijden. Toch houden we er vele, zeer uiteenlopende normatieve kaders voor dieren op na. De ene diercategorie is de andere niet als het aankomt op de morele bejegening. Belangrijke factoren daarbij zijn antropomorfisme, ethologie en ecologie, onze interne moraal en de gewoonten in onze omgang met dieren en de taal waarin we over de verschillende categorieën dieren spreken.  Denk aan de termen die we daarbij hanteren: van ongedierte tot gezinsgenoot. De mug slaan we zo dood, maar de hond mag alleen nog worden gedood als daarmee het belang van het dier is gediend. En wat betekent morele zorg voor dieren dan in de Oostvaarders plassen, en bij visvangst en visteelt en voor de insectenteelt? Zijn dieren met wie we affectieve relaties onderhouden beter af omdat we op hen ons eigen bewustzijn projecteren? En waar gaat dat goed en waar gaat het fout en hoe kunnen de ethologie en ecologie ons dan corrigeren? En staan die dieren met wie we geen affectieve relaties hebben er niet moederziel alleen voor wanneer de ethologie en de ecologie hen niet te hulp schieten? Wat staat de RDA en anderen te doen de komende jaren?