14 februari Break-out sessie 'Dieren tussen de regels door'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum

Door: Léon Ripmeester | Han Swinkels | Maite van Gerwen

Dierenwelzijn is in Nederland vooral vastgelegd in drie wetten: de Wet dieren, de Wet natuurbescherming en de Wet op de dierproeven. Daarnaast komen regels die raken aan  dierenwelzijn versnipperd voor in andere regelgeving en beleid, zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn zijn daardoor verdeeld (geraakt) over verschillende bestuurslagen. De knelpunten kunnen in een andere (bestuurs)laag gevoeld worden dan de laag die erover gaat. Denk hierbij aan het welzijn van paarden op evenementen of de overlast van verwilderde katten. Hoe werkt de verdeling van bevoegdheden uit in de praktijk? Waar schuurt het? In hoeverre is het begrip intrinsieke waarde in de regelgeving een zucht of een zegen? We bespreken dit aan de hand van cases uit de praktijk. Wat staat de RDA en anderen te doen de komende jaren?