14 februari Break-out sessie 'De Koe of de Grutto: technologie versus ecologie'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum

In de break-out sessie ‘De koe of de grutto’ komen de (schijnbare?) tegenstellingen tussen landbouw en natuur aan de orde. Kunnen ze naast elkaar bestaan in één gebied of moeten ze uit elkaar gehaald worden? Is de productie in omvang en prijs die we van de landbouw vragen te verenigen met onze wens een gezonde biodiversiteit te vereniging met het welzijn van de natuurdieren? Of heeft de grutto wel andere zorgen dan de gevaren vanuit de landbouw, die veel zwaarder wegen voor het welzijn van de grutto? Is de trend naar kringlooplandbouw ook een positieve ontwikkeling voor de balans tussen landbouw en natuur? Dit zijn enkele voorbeelden van de prangende vragen over spanningen tussen natuur en landbouw die in deze sessie aan bod komen. En hier ligt ook de vraag voor: wat staat de RDA en anderen te doen de komende jaren op dit vlak?