Beeld: ©RDA

RDA Zienswijze Doden van dieren aan het licht

Het doden van dieren is een onlosmakelijk onderdeel van onze omgang met dieren. Het is een ongemakkelijk thema dat vragen oproept. De RDA gaat in de zienswijze ‘Doden van dieren aan het licht’ op verkenning naar vragen, conflicten en dilemma’s binnen dit brede en veelomvattende thema. 

Podcast Doden van dieren aan het licht

Beeld: ©RDA

Vijf redenen

Het thema is breed en veelomvattend en de verschillen tussen redenen om te doden zijn niet zwart-wit. In deze zienswijze verkent de RDA het ‘landschap’ van het doden van dieren aan de hand van vijf verschillende redenen: voorkomen of beheersen van overlast, beëindigen van lijden,  niet voldoen aan het beoogde doel, dierziektebestrijding en het nut voor de mens.