Startdocument 'Het dier in recht en instituties'

Op verzoek van de minister van LNV is de Wet dieren in 2020 geëvalueerd op doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk. Uit het evaluatierapport van bureau Berenschot blijkt dat de intrinsieke waarde van dieren in de Wet dieren in de afgelopen jaren slechts beperkte invloed heeft gehad in belangenafwegingen rondom het gehouden dier. 

Dit was de reden voor de RDA te willen onderzoeken óf, en zo ja, hoe de belangen van dieren beter beschermd zouden kunnen worden. Daarbij zal worden gekeken naar mogelijkheden om de positie van het dier te versterken via aanpassingen in wet-en regelgeving. Maar ook naar andere mogelijkheden, zoals het ontwikkelen of anders inrichten van instituties. Nieuwe invalshoeken - zoals ontwikkelingen binnen het milieurecht - zullen daarbij betrokken worden. De bevindingen zullen in een essay beschreven worden.