Verwachte zienswijzen

Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze website onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

- Wildopvang

Zienswijzen op eigen initiatief

- Liefde maakt blind: Welzijns- en gezondheidsgevolgen van de verschuivende relatie tussen mens en gezelschapsdier
- Dierwaardige veehouderij

...

Uitwerking Staat van het Dier

In 2020 is er een begin gemaakt aan de uitwerking van Staat van het Dier. De volgende onderwerpen zijn in behandeling:

- Zorg voor jonge dieren - handvatten voor het beperken van sterfte bij jonge dieren.

- Doden van dieren - dierenwelzijn en andere maatschappelijke dimensies.

- De wolf in Nederland - acceptatie en omgang.

- Welzijns- en gezondheidsgevolgen van vermenselijking van het dier.

- Dierwaardige veehouderij - een dierhouderij perfect voor het dier.

- Dierentuinen - vergunningen m.b.t. dierenwelzijn en bescherming van wilde dieren.