Verwachte zienswijzen

Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra ze zijn opgeleverd, maken we het op deze website bekend onder 'Nieuws'.

Gevraagde zienswijzen

  • Euthanasie bij zorgbehoevende dieren

Zienswijzen op eigen initiatief

  • Vervolg 'Staat van het Dier'
  • Diergezondheid productiedieren
  • Positie van de wolf (uitwerking Staat van het Dier)
  • Gebruik van dieren voor sport, ontspanning en vermaak
  • Dieren en klimaatverandering