Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze website onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

Momenteel zijn er geen gevraagde zienswijzen

Zienswijzen op eigen initiatief

Digitalisering van het houden van dieren

Over de rol en impact van sensoren, nieuwe technieken en big data voor dieren en dierhouders.

One Welfare: Animal Assisted Interventions

De Raad constateert dat het aantal activiteiten rondom ‘Animal Assisted Interventions’ de laatste jaren lijkt te zijn gestegen. Veel aandacht wordt geschonken aan de positieve invloeden die de dieren mogelijk hebben op het welzijn van de mens en de mogelijkheden die er zijn om dieren in te zetten ten gunste van de mens. Maar is er genoeg aandacht voor het welzijn van de dieren? En hoe kunnen we het welzijn waarborgen?

Het Dier in de Kringlooplandbouw

In de Nederlandse landbouw heeft de laatste decennia de nadruk gelegen op productieverhoging en kostenverlaging. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit van publieke waarden, zoals biodiversiteit, bodem, lucht, water, natuur, landschap en klimaat. De wens is nu om de volgende stap in de ontwikkeling in de landbouw en ons voedselsysteem te maken op een zodanige manier dat de kwaliteit van deze publieke waarden niet verder wordt aangetast en zelfs wordt hersteld.