Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze site onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

Proefdieronderzoek veehouderij

De staatssecretaris wil met deze zienswijze de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) ondersteunen. De CCD heeft aangegeven dat het zich vaak voor dilemma’s geplaatst voelt bij de ethische beoordeling van onderzoeksvoorstellen van dierproeven voor de intensieve veehouderij. Naar mening van de CCD is het wenselijk om het gebruik van dierproeven ten behoeve van de veehouderij meer te plaatsen in de context van een transitie naar een duurzame veehouderij. Om hier meer  zicht op te krijgen heeft  Staatssecretaris van Dam een  aantal vragen gesteld en gevraagd naar de zienswijze van de RDA.

Zienswijzen op eigen initiatief

One Welfare 'Animal Assisted Interventions'

De Raad constateert dat het aantal activiteiten rondom ‘Animal Assisted Interventions’ de laatste jaren lijkt te zijn gestegen. Veel aandacht wordt geschonken aan de positieve invloeden die de dieren mogelijk hebben op het welzijn van de mens en de mogelijkheden die er zijn om dieren in te zetten ten gunste van de mens. Maar is er genoeg aandacht voor het welzijn van de dieren? En hoe kunnen we het welzijn waarborgen?

Ruimings- en vaccinatiebeleid

Gezien de aanhoudende maatschappelijke discussie op het gebied van het Nederlandse ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van besmettelijke dierziekten en de veranderende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de introductie en verspreiding van diverse dierziekten heeft de RDA besloten om een verkorte zienswijze te presenteren.