Verwachte zienswijzen

Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze website onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

Op dit moment zijn er geen gevraagde zienswijzen.

Zienswijzen op eigen initiatief

Het Dier in de Kringlooplandbouw

In de Nederlandse landbouw heeft de laatste decennia de nadruk gelegen op productieverhoging en kostenverlaging. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit van publieke waarden, zoals biodiversiteit, bodem, lucht, water, natuur, landschap en klimaat. De wens is nu om de volgende stap in de ontwikkeling in de landbouw en ons voedselsysteem te maken op een zodanige manier dat de kwaliteit van deze publieke waarden niet verder wordt aangetast en zelfs wordt hersteld.

...

Uitwerking Staat van het Dier

In 2020 is er een begin gemaakt aan de uitwerking van Staat van het Dier. De volgende onderwerpen zijn in behandeling:

- Zorg voor jonge dieren - handvatten voor het beperken van sterfte bij jonge dieren.

- Doden van dieren - dierenwelzijn en andere maatschappelijke dimensies.

- De wolf in Nederland - acceptatie en omgang.

- Welzijns- en gezondheidsgevolgen van vermenselijking van het dier.

- Dierwaardige veehouderij - een dierhouderij perfect voor het dier.

- Dierentuinen - vergunningen m.b.t. dierenwelzijn en bescherming van wilde dieren.