Verwachte zienswijzen

Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze website onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

Op dit moment zijn er geen gevraagde zienswijzen.

Zienswijzen op eigen initiatief

Het Dier in de Kringlooplandbouw

In de Nederlandse landbouw heeft de laatste decennia de nadruk gelegen op productieverhoging en kostenverlaging. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit van publieke waarden, zoals biodiversiteit, bodem, lucht, water, natuur, landschap en klimaat. De wens is nu om de volgende stap in de ontwikkeling in de landbouw en ons voedselsysteem te maken op een zodanige manier dat de kwaliteit van deze publieke waarden niet verder wordt aangetast en zelfs wordt hersteld.