Minister Schouten vraagt RDA om zienswijze wildopvang

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt de RDA om een zienswijze uit te brengen met betrekking tot de vraag of en hoe een hulpbehoevend wild dier moet worden geholpen en door wie. Deze vraag is een aanvulling op de eerder door de RDA gepubliceerde zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen (2012).

In de Kamerbrief van 28 juli 2020 heeft de minister de Kamer hierover al geïnformeerd naar aanleiding van de uitvoering van enkele moties en toezeggingen met betrekking tot de opvang van wilde dieren.