Vaarkamplezing 2018 Dieren als voedsel: 'Who Cares?'

Bij de derde Vaarkamplezing, gehouden op 18 januari 2018, kwam een drietal sprekers aan het woord die ieder vanuit eigen deskundigheid licht wierpen op de belangrijkste dilemma's bij het produceren van dieren als voedsel - een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat.

Sprekers

Met de wetenschappelijke invalshoek van WUR-voorzitter Louise Fresco, het veterinaire perspectief van hoogleraar Arjan Stegeman en de mediablik van Yvon Jaspers werd een zo compleet mogelijk beeld beoogd van het spectrum van overwegingen dat bij dit thema een rol speelt.