Vaarkamplezing

De Vaarkamplezing is een gezamenlijke productie van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een regelmatig terugkerende lezing, die op initiatief van de Tweede Kamer werd ingesteld als herinnering aan de in 2011 overleden professor Henk Vaarkamp, hoogleraar Veterinaire Apotheek en voormalig voorzitter van de RDA. Het onderwerp van de Vaarkamplezing heeft altijd te maken met het welzijn en de gezondheid van dieren in Nederland. Hieronder vindt u de verslagen van eerdere edities.