Beeld: ©RDA

RDA zienswijze Plezier voor mens én dier?

Al eeuwenlang worden dieren ingezet bij sporten, spellen, tradities, feesten, evenementen en andere activiteiten. Nadelige consequenties voor het dier lijken niet meer als vanzelfsprekend te worden aanvaard in onze maatschappij. Wat betekent dit voor deze activiteiten met dieren? 

Beeld: ©RDA

Minder inbreuken dierenwelzijn

Hoewel men verschillend denkt over dieren, en de meningen flink uiteen kunnen lopen, lijkt er in de maatschappij tegenwoordig meer betrokkenheid te zijn bij het wel en wee van dieren. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat activiteiten met dieren (opnieuw) tegen het licht worden gehouden.

Leidende principes voor dierwaardigheid vertaald

De RDA heeft verkend welke implicaties de leidende principes voor dierwaardigheid, zoals geïntroduceerd in de zienswijze Dierwaardige Veehouderij, hebben voor dieren in sport, ontspanning, traditie en vermaak. 

  1. Erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier;
  2. Goede voeding;
  3. Goede omgeving;
  4. Goede gezondheid;
  5. Natuurlijk gedrag (en interacties);
  6. Positieve emotionele toestand.
Beeld: ©RDA

Afbouwen van activiteiten

Activiteiten die op geen enkele manier te verenigen zijn met de leidende principes zouden volgens de RDA op termijn afgebouwd moeten worden. De drie V’s kunnen als leidraad fungeren in deze geleidelijke transitie, om op relatief korte termijn verbetering voor het dierenwelzijn te bewerkstelligen. De drie V’s staan voor Vervanging, Vermindering en Verfijning.

Luister hier onze podcast over het thema en bekijk hieronder de animatie.