Euthanasie Koe
Beeld: Herbert Wiggerman

RDA Zienswijze Doden van zorgbehoevende dieren

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzocht de RDA zich uit te spreken over euthanasie van zorgbehoevende dieren, ten behoeve van een verantwoord beleid hiervoor. Met de zienswijze 'Doden van zorgbehoevende dieren' beantwoordt de Raad aan deze vraag. 

Cover Doden van zorgbehoevende dieren

Aanbevelingen

De zienswijze is opgesteld op verzoek van de minister, die de Raad vroeg zich uit te spreken over euthanasie van zorgbehoevende dieren ten behoeve van een verantwoord beleid. Bij de beantwoording heeft de Raad zich geconcentreerd op bedrijfsmatig gehouden dieren.

Twee categorieën

Voor situaties waarin voortijdig doden mogelijk acceptabel is, onderscheidt de Raad in zijn zienswijze twee categorieën. De eerste betreft dieren die ondraaglijk en onherstelbaar lijden. De tweede categorie betreft dieren waaraan de dierhouder, binnen het huidige economisch model, naar verwachting geen leven kan bieden dat voldoet aan de wettelijke minimumeisen.. Dat zijn bijvoorbeeld dieren die zwak of ziekelijk zijn of niet de juiste eigenschappen hebben voor het doel waarvoor ze worden gehouden.

Beleid voor voortijdige doding moet gericht zijn op incidentele gevallen, vindt de Raad. In situaties waarin sprake is van routinematig voortijdig doden, zijn bedrijfsaanpassingen of is systeemverandering noodzakelijk. 

Aanbevelingen op vier aspecten

De zienswijze bevat aanbevelingen op vier aspecten: preventie – ofwel maatregelen die de noodzaak voor voortijdig doden verminderen of wegnemen – zorgvuldige besluitvorming, verantwoorde uitvoering en betere communicatie. Beluister ook onze podcast en zie hieronder de video: