RDA Zienswijze Digitalisering in de Veehouderij

Zorg dat data zo worden gedeeld, dat de veehouder minder hoeft te administreren en de gewonnen tijd kan besteden aan het verzorgen van de dieren. Zorg ook dat data en datanetwerken in de veehouderij open en toegankelijk blijven. Dat adviseert de Raad de partijen die betrokken zijn bij de digitalisering in de veehouderij in een advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV),

Digitalisering verspreidt zich snel door de veehouderij in Nederland

De opkomst van het internet-der-dingen maakt dat onder andere mogelijk. Sensoren worden steeds goedkoper. Er kunnen makkelijk allerlei netwerken worden ingericht die gegevens verzamelen en uitwisselen over de dieren en hun gedrag. Proces- en managementsystemen kunnen daarop worden ingericht en dat brengt niet alleen kansen maar ook bedreigingen mee. Risico’s op het gebied van voeding en gezondheid kunnen beter worden gemonitord en in de hand gehouden. Aan de andere kant kunnen de dieren er ook slachtoffer van worden als er menselijke of andere fouten in het systeem sluipen.

Wacht niet af

Wacht niet af wat digitalisering in de veehouderij allemaal brengt maar houd de vinger aan de pols zodat je snel op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen. De betrokkenen zouden dat moeten doen in open samenwerking, terwijl tegelijk onderzoek en onderwijs ruime aandacht aan digitalisering moeten geven.

Meer zorg door minder administratie

Als overheid en bedrijfsleven reguleren, laat ze dat dan liever doen met doelvoorschriften dan met middelvoorschriften. Dieren en veehouders hebben meer vrijheid als regels geen concrete maatregelen voorschrijven - bijvoorbeeld over stalinrichting - maar bijvoorbeeld resultaten in het gedrag van de dieren, die dan met sensordata kunnen worden gecontroleerd. Naast het welzijn van het dier kan ook dat van de veehouder geholpen zijn met een goede omgang met data. Data kunnen zo worden gedeeld dat de veehouder minder administratie hoeft bij te houden. De gewonnen tijd kan hij dan besteden aan het verzorgen van de dieren.