Kweken van menselijke organen en weefsels in dieren

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft geïnventariseerd welke kwesties er spelen rond het groeien van menselijke organen, weefsels en cellen in dieren ten behoeve van transplantatie. 

Deze notitie belicht de overwegingen die van toepassing zijn bij het gebruik van dieren voor dit doeleinde en is mede opgesteld ter ondersteuning van de maatschappelijke dialoog “Kweken van menselijke organen, weefsels & cellen in dieren”, die eind 2021 door een consortium onder leiding van het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink wordt georganiseerd.