Staatssecretaris van Dam geeft reactie aan 2e kamer op Zienswijze 'Vat op de Zwerfkat'

De RDA heeft op 30 juni 2016 een zienswijze gepubliceerd over de zwerfkattenproblematiek in Nederland.

Het rapport geeft een helder overzicht van de mogelijke risico’s

In een brief van 7 juli 2016 (Kamerstuk 28 286, nr. 884) heeft de staatssecretaris kort gereageerd op dit rapport en aangegeven later een nadere reactie te geven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer op de voorgestelde maatregelen. Bijgaand treft u zijn reactie van 28 april 2017.