Zet het dier voorop in kringlooplandbouw

Zet dierenwelzijn en diergezondheid voorop bij de omschakeling naar kringlooplandbouw en bouw verder aan een dierwaardige veehouderij. Deze aanbevelingen doet de Raad in zijn nieuwe zienswijze ‘Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw’.

Ook stelt de Raad dat de transitieperiode moet worden gebruikt om dierenwelzijn te verbeteren en te borgen.

Beeld: Raad voor Dierenaangelegenheden

Dierwaardige veehouderij

De omschakeling naar kringlooplandbouw is ingrijpend en kost tijd. Dit biedt een uitgelezen kans om verder te bouwen aan een maatschappelijk gedragen, dierwaardige veehouderij. Er is nog weinig bekend over de invulling van kringlooplandbouw en de effecten op het welzijn en de gezondheid van dieren daarin. De Raad heeft daarom een zienswijze opgesteld waarin de mogelijke gevolgen voor dieren in kaart zijn gebracht.

Kansen en bedreigingen

Kringlooplandbouw biedt volgens de Raad kansen én bedreigingen. De inrichting van het landbouwsysteem zal gevolgen hebben voor productiedieren. Zo zal het voer meer reststromen uit de levensmiddelenindustrie gaan bevatten en krijgt rundvee waarschijnlijk meer ruwvoer en gras en minder krachtvoer. Deze systeemaanpassingen kunnen gevolgen hebben voor het productieniveau van dieren. Ook is het wellicht nodig om andere, meer robuuste rassen in te zetten die beter om kunnen gaan met andere voeding en huisvesting.

Verbeter en borg dierenwelzijn en diergezondheid

Om dierenwelzijn en diergezondheid te verbeteren en te borgen, adviseert de Raad een adviescommissie in te stellen met daarin deelnemers uit de verschillende belangengroeperingen (bedrijfsleven, ngo’s en overheid). Ook is een onderzoeksagenda wenselijk evenals het oprichten van een expertisecentrum voor dierenwelzijn. Deze moet werken als vraagbaak en kennisplatform voor ondernemers die een verandertraject naar kringlooplandbouw willen ingaan.

Versterk EU-netwerk

De Raad pleit daarnaast voor versterking van het netwerk en de afstemming in de EU om kringlooplandbouw op Europees niveau uit te werken. Binnen Europa is een gelijk speelveld nodig en dat betekent dat Europees draagvlak gevonden moet worden.

Met Nederlandse ondertiteling