Animatie 'Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen'

Het klimaat verandert en zorgt voor extremer weer. Zware neerslag, flinke stormen, hittegolven en langdurige droogte stellen mens en dier voor nieuwe uitdagingen.

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft onderzocht welke gevolgen de klimaatverandering heeft voor het welzijn van dieren in de veehouderij. Houden we daarmee eigenlijk wel voldoende rekening?

Klimaatverandering kan bijvoorbeeld leiden tot hittestress in de stal in de weide of tijdens transport. Maar ook tot nieuwe dierziekten
of slechter voer. En bij overstromingen moeten ook de dieren op tijd worden gered.

Veehouders proberen zich al aan te passen aan de klimaatverandering maar in de praktijk zien we nu nog te vaak
noodoplossingen in plaats van structurele aanpassingen. Daarnaast produceert de veehouderij zelf ook broeikasgassen.

Daarom worden er maatregelen bedacht, zoals aanpassingen aan stallen of het voer van de dieren. Maar ook die maatregelen kunnen een negatief effect hebben op het dierenwelzijn.

Dierenwelzijn krijgt in klimaatbeleidsplannen nog te weinig aandacht. Bij de afstemming en coördinatie van klimaatkennis en klimaatbeleid is regie door de Rijksoverheid nodig.

Zij kunnen ervoor zorgen dat de klimaatverandering onderdeel wordt van dierwaardige veehouderij. Voor praktische maatregelen
tegen hittestress zijn er al goede voorbeelden in warmere landen te vinden.

Na deze zienswijze gaat de raad in gesprek met de meest betrokken partijen over mogelijke oplossingsrichtingen. Meer weten? Ga naar rda.nl.