#6 Sport met mens en dier, wederzijds plezier?

Mensen doen aan sport omdat ze het leuk vinden of omdat het gezond voor ze is. Bij sommige sporten worden dieren ingezet. Denk aan de paardensport, duivensport, hondensport en hengelsport. Het is de vraag of deze sporten ook altijd leuk en gezond zijn voor de betrokken dieren. Daar is steeds meer discussie over, waarbij de emoties soms hoog oplopen.

Het is duidelijk dat de veranderende mens-dier relatie die we in de samenleving zien ook zijn weerslag heeft op de inzet van dieren in de sport. Dit is ook terug te zien in de toegenomen media-aandacht voor sportactiviteiten waarbij het welzijn van dieren in het geding lijkt. Hoe gaan we hier als maatschappij mee om? Wat betekent dit voor de toekomst van deze vaak zeer populaire sporten? Ik wil u uitnodigen om tijdens deze sessie met elkaar verder te praten over de betekenis van de veranderende mens-dierrelatie in de sport.