#1 De aard van het beest

In deze break-out sessie willen we samen met u onderzoeken wat het effect is van het feit dat mensen, gehouden dieren én niet gehouden dieren in eenzelfde ecosysteem leven. Gevolg daarvan zou kunnen zijn dat het welzijn van gehouden dieren wordt beïnvloed door het welzijn van niet gehouden dieren, of het omgekeerde. Daarom willen we kijken of het mogelijk is om een soort geïntegreerde welzijnsbenadering te creëren, waarin we kunnen zorgen dat het welzijn van de ene diersoort niet ten koste gaat van het welzijn van de andere . Ik verheug me zeer op die discussie.