#3 Alom dierwaardig?

Voor de veehouderij heeft de RDA zes principes geformuleerd, als uitgangspunt voor een goed dierenwelzijn. De principes worden momenteel gebruikt om tot dierwaardige veehouderijsystemen te komen. We kunnen ze ook gebruiken om naar onze omgang met dieren te kijken buiten de veehouderij. Wat voor inzichten levert het op als we de principes toepassen op andere door ons gehouden dieren, en we vertrekken vanuit het perspectief van het dier? Hoe zit het bijvoorbeeld met dierentuinen, en hoe scoort uw huisdier op de zes principes? In deze deelsessie gaan we graag met u in gesprek over wat dierwaardige houderij inhoudt, en wat het van ons vraagt.