Rondetafelgesprek 'Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen'

Op 2 mei 2024 organiseerde de RDA een rondetafelgesprek over de samenhang tussen klimaatbeleid en dierenwelzijn van productiedieren. Aanleiding was de RDA-zienswijze Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen (2023).   

Het rondetafelgesprek richtte zich met name op de vraag wat er nodig is om het klimaatbeleid meer diervriendelijk/dierwaardig te maken. Met de deelnemers zijn daarvoor ideeën geformuleerd. Zij concludeerden dat op alle fronten meer samenwerking essentieel is om inzicht te krijgen in ongewenste afwentelingen. Ook op bestuurlijk en procesmatig vlak is meer integratie noodzakelijk voor werkbare en praktische oplossingen.