Dialoogsessie Raad van Kinderen RDA (verslag)

Onder leiding van de Missing Chapter Foundation (MCF), vond op 6 april jl een dialoogsessie plaats tussen de Raad van Kinderen en een aantal forumleden van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

De Raad van Kinderen, bestaande uit leerlingen van groep 7/8 van Openbare Daltonschool de Reiziger uit Apeldoorn hebben nagedacht over de vraag: 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hond en mens goed kunnen samenleven?

In de bijlage treft u het verslag van deze dialoogsessie aan.