From Blind Spot to Crucial Concept: On the Role of Animal Welfare in Food System Changes towards Circular Agriculture

De rol van dierenwelzijn in voedselsysteemveranderingen naar kringlooplandbouw.

In 2021 heeft RDA-voorzitter Jan Staman tijdens het EurSafe-congres een presentatie gegeven over de vraag waarom dierenwelzijn vaak een blinde vlek is in discussies over kringlooplandbouw. Aanleiding voor zijn presentatie was de in 2020 verschenen RDA-zienswijze ‘Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw’. Een kort artikel hierover is ook in de EurSafe-congresbundel van 2021 verschenen.

Deze maand is van de hand van (voormalig) RDA-lid Franck Meijboom, RDA-voorzitter Jan Staman en RDA-commissiesecretaris Ru Pothoven, een langer artikel over dit onderwerp verschenen in het ‘Journal of Agricultural and Environmental Ethics’, getiteld ‘From Blind Spot to Crucial Concept: On the Role of Animal Welfare in Food System Changes towards Circular Agriculture’.

Het artikel is via deze links te lezen of te downloaden:

online - https://doi.org/10.1007/s10806-023-09909-7

als PDF - https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10806-023-09909-7.pdf.