Rapportage Staat van het Dier 2022: doelgroepenonderzoek

Naast de publieksenquête Staat van het Dier is er in 2022 een enquête verspreid onder specifieke doelgroepen binnen de diersector. De volledige onderzoeksrapportage hiervan vindt u op deze pagina. Als kanttekening geldt dat er geen harde conclusies kunnen worden getrokken uit dit onderzoek, omdat de onderzoeksgroepen niet representatief zijn. Wel laten de resultaten zien dat het interessant is om verder onderzoek te doen naar de verschillen en overeenkomsten tussen doelgroepen, als het gaat om hoe men denkt over dieren en de omgang met dieren.