Startdocument Vervolg Staat van het dier

In 2018 hield de RDA een eerste publieksenquête in Nederland om te achterhalen wat de meningen zijn over de manier waarop men in Nederland omgaat met en denkt over dieren. Dit was een nulmeting, met als doel om de enquête vierjaarlijks te herhalen en zo ontwikkelingen en trends te analyseren.

In ‘Staat van het Dier’ (RDA, 2019) zijn de resultaten van de enquête, schurende kwesties die daaruit naar voren kwamen en een beschouwing gepresenteerd. De analyse was instrumenteel in het definiëren van de meerjarenagenda van de RDA. Inmiddels zijn we vier turbulente jaren verder, met onder andere de Covid-19 pandemie, en is het tijd voor de vervolgenquête. De resultaten zullen naast de nulmeting worden gelegd om zo te ontdekken wat er is veranderd en of er trends zijn. Op basis hiervan zal een nieuwe meerjarenagenda worden opgesteld.
 
Het volledige startdocument kunt u hieronder lezen.