RDA startdocument Effecten van klimaatverandering op het welzijn van dieren

Wereldwijd is het klimaat snel aan het veranderen. Weersextremen als hittegolven, zware neerslag, langdurige droogte en stormen zijn aantoonbaar toegenomen (IPCC, 2021). Ook in Nederland krijgen wij steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, die mens én dier voor een uitdaging plaatsen.

Echter ook de maatregelen die worden genomen om de klimaatverandering te stoppen (bijvoorbeeld emissiearme stallen of windmolens voor opwekking van duurzame energie), kunnen effecten hebben op het welzijn van dieren.

Voor het dier maakt het geen verschil of het effecten ondervindt van de klimaatverandering of van het klimaatbeleid tegen die verandering. Daarom gaat de RDA onderzoeken wat de (verwachte) impact is van het veranderende klimaat én van het beleid daartegen op het welzijn, inclusief gezondheid, van alle in Nederland levende dieren, zowel gehouden (voor productie, gezelschap, hobby of educatie/recreatie) als niet-gehouden (in het wild levende) dieren.

Vooralsnog heeft deze zienswijze een verkennend en signalerend karakter.

Het volledige startdocument kunt u hieronder lezen.