Startdocument Sport en Ontspanning

Dieren worden op grote schaal betrokken bij sport- en ontspanningsactiviteiten. Zo zien we dieren terug in vele sporten (van amateuristisch tot professioneel), hobby’s en liefhebberijen, tradities en spellen, en in verschillende sectoren binnen de entertainmentwereld. 

Zoals in de Staat van het Dier (Raad voor Dierenaangelegenheden, 2019) werd benoemd, ziet de RDA dat de positie van het dier in de maatschappij verandert, en de RDA verwacht dat onze omgang met dieren steeds vaker ter discussie zal worden gesteld. Er is een vloeiend veranderen van ons denken over integriteit en traditie. 

Doordat de kijk op onze omgang met dieren aan het veranderen is, verwacht de RDA dat er aan het gebruik van dieren voor sport en ontspanning steeds meer voorwaarden zullen worden gesteld.

De RDA zal nader ingaan op het gebruik van dieren in sport en ontspanning en zal hier een zienswijze over uitbrengen, zie hieronder het startdocument.