Dierenwelzijn is blinde vlek in discussies over circulaire landbouw

Vrijdag 25 juni gaf RDA-voorzitter Jan Staman een presentatie over de gevolgen voor dierenwelzijn in een transitie naar kringlooplandbouw. Er werden suggesties gedaan om dierenwelzijn onderdeel te maken van een circulaire landbouw.