Startdocument 'Het dier in verschillende overheidslagen'

Er lijkt een toenemende aandacht te zijn voor dierenwelzijn op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. Burgers en lagere overheden hebben in het dagelijks leven te maken met dieren: in de huiselijke omgeving, bij evenementen en met wilde dieren die in hun nabijheid leven.

De RDA onderzoekt en reflecteert op welke mogelijkheden en belemmeringen gemeentelijke, provinciale, functioneel bestuurlijke (zoals waterschappen) en landelijke portefeuillehouders dierenwelzijn ervaren bij het formuleren en uitvoeren van dierenwelzijnsbeleid.