RDA Startdocument Doden van dieren

Het doden van dieren wordt niet zomaar door iedereen geaccepteerd. Hierdoor ontstaan er discussies over of het gerechtvaardigd is om dieren doden. Hierbij gaat het om uiteenlopende diersoorten, van productiedieren, tot wilde dieren, tot huisdieren. De RDA wil boven tafel krijgen welke overwegingen en visies er spelen bij het doden van verschillende typen dieren, en hoe er ingespeeld kan worden op schurende kwesties die hierbij een rol spelen.