RDA Denkkader

Met het opstellen van het denkkader wil de Raad helderheid scheppen en een overzicht geven van hoe hij veel gebruikte begrippen interpreteert en doorvoert in zijn zienswijzen. In eerste instantie is het Denkkader bedoeld als een interne leidraad voor een consistent gebruik van begrippen in de zienswijzen. Maar het kan ook van nut zijn voor anderen.

Overzichtsdocument

Het denkkader is een overzichtsdocument uit 2018 waar de Raad op terug kan vallen (naslagwerk) en dat helderheid en duidelijkheid geeft over hoe de Raad inzichten en kaders invult. Het Denkkader vormt een instrument dat helpt bij onderlinge afstemming binnen de Raad en geeft een kader waarbinnen de Raad opereert. Andere resultaten en/of producten zijn afhankelijk van de discussie in het forum of van de Raad. De begrippen van het Denkkader zijn een nadere duiding voor het invullen van een aantal waarden die de RDA hanteert in het eigen (One Health) afwegingskader (RDA, 2015b).

Relevante begrippen

Op basis van eerdere zienswijzen is een overzicht opgesteld van bij de RDA gebruikte definities van begrippen die te maken hebben met onze verhouding tot dieren en begrippen die het dier rechtstreeks aangaan, zowel voor gehouden als voor niet gehouden dieren. Dat zijn:

  • intrinsieke waarde;
  • dierenwelzijn;
  • natuurlijk gedrag;
  • aanpassingsvermogen;
  • integriteit (en eigenheid).