Startdocument One Welfare 'Animal Assisted Interventions'

De Raad constateert dat het aantal activiteiten rondom ‘Animal Assisted Interventions’ de laatste jaren lijkt te zijn gestegen. Veel aandacht wordt geschonken aan de positieve invloeden die de dieren mogelijk hebben op het welzijn van de mens en de mogelijkheden die er zijn om dieren in te zetten ten gunste van de mens. Maar is er genoeg aandacht voor het welzijn van de dieren? En hoe kunnen we het welzijn waarborgen? De Raad wil zijn visie hierover geven.