Jaarverslag 2022

2022 was weer een bewogen jaar voor de veehouderij, waarin de stikstofproblematiek en boerenprotesten veel aandacht opeisten. En het jaar waarin de wetgeving voor dierenwelzijn een interessante verandering onderging. De RDA werkte  aan verschillende opgaven op het gebied van welzijn en gezondheid van dieren en ethische vraagstukken. In het jaarverslag vindt u een overzicht.