Jaarverslag RDA 2020

2020, een bijzonder jaar in vele opzichten. Natuurlijk had de coronapandemie ook invloed op ons; alle bijeenkomsten werden online en ons bureau in Den Haag bleef onbezet. Thuiswerken werd de standaard. In meerdere opzichten is ‘work in progress’ van toepassing op het jaar 2020. Zo waren we intensief bezig met het uitdiepen van thema’s uit ‘Staat van het Dier’. Daarnaast zagen twee nieuwe zienswijzen het daglicht. En er gebeurde nog meer. Tegelijkertijd zijn zes fora van deskundigen aan het werk met andere thema’s.

Kringlooplandbouw en Staat van het Dier

Begin 2020 werd de zienswijze ‘Het dier in de kringlooplandbouw’ afgerond. In deze zienswijze reageert de Raad op eigen initiatief op de visie van de minister van LNV. Daarin wordt gepleit voor een transitie naar een duurzamere agrarische productie, kringlooplandbouw. De focus ligt daarbij op de impact op de omgeving. Het gaat niet vanzelf goed met het dier in de kringlooplandbouw, constateert de Raad. Hij adviseert dan ook onder meer om de positie van het dier beter te borgen en doet daar enkele concrete handreikingen toe.

Ook de zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier’ werd gepubliceerd. Deze zienswijze is een uitwerking van een van de schurende kwesties uit Staat van het dier, namelijk de sterfte van jonge dieren. Op 25 januari 2021 werd deze zienswijze gepubliceerd en aangeboden aan demissionair minister van LNV Carola Schouten. De Raad stelt dat de sterfte van jonge dieren nooit tot nul kan worden gereduceerd. De Raad adviseert dierhouders om verzorgings-en sterftecijfers bij te houden van productie-, gezelschaps- en hobbydieren om zo een benchmark te kunnen maken.

Vaarkamplezing

Op 30 januari 2020 vond de vierde Vaarkamplezing plaats met als onderwerp -Fokken met dieren, voor wie doen we dat?- plaats.

Daarnaast organiseerde de RDA op 3 november 2020 een digitale discussiebijeenkomst over de Staat van het Dier.

Verder in 2021

De Raad werkte in 2020 aan zes verschillende onderwerpen, waarvan er vijf geheel of gedeeltelijk voortkomen uit het thema ‘Staat van het Dier’. In 2021 worden de resultaten hiervan zichtbaar in de vorm van zienswijzen en andere activiteiten. Zo zijn de volgende onderwerpen in uitvoering: doden van dieren; de positie van de wolf; liefde maakt blind; het dier in verschillende overheidslagen; dierwaardige veehouderij en het onderwerp wildopvang.