Jaarverslag 2015 Raad voor Dierenaangelegenheden

Het jaar 2015 is een onderscheidend jaar geweest voor de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Evaluatie en zienswijzen

Het was het jaar waarin een evaluatie werd afgeleverd van het functioneren als onafhankelijk adviesorgaan een evaluatie die de richting onderschreef waarin de Raad zich heeft ontwikkeld en tegelijkertijd impulsen gaf voor de staatssecretaris om de Raad vaker en breder in te zetten. Het was ook een jaar waarin de voorbereiding in gang werd gezet van veel nieuwe zienswijzen, gevraagd en ongevraagd, waarvan de publicatie over de grens van het kalenderjaar plaatsvond. Dit jaarverslag biedt informatie over zowel de in 2015 verschenen zienswijzen als de zienswijzen die sindsdien zijn verschenen of nog in productie zijn.

Afscheid Frauke Ohl

Tenslotte was 2015 het jaar waarin de RDA werd geconfronteerd met de terminale ziekte van zijn voorzitter prof. dr. Frauke Ohl, welke in januari 2016 tot haar dood leidde. Het overlijden van Frauke Ohl met haar unieke combinatie van strijdlust, zin voor harmonie en intellectueel gezag, is een klap voor de Raad. Ze heeft echter een solide Raad achtergelaten en wij gaan door op de ingeslagen weg. In dit jaarverslag is een verslag opgenomen van de herdenkingsbijeenkomst die de Raad en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht voor haar hebben gehouden.