Jaarverslag 2014 Raad voor Dierenaangelegenheden

Het denken over dieren en dierenwelzijn komt steeds meer in het licht van de maatschappelijke belangstelling te staan. De discussies over de huisdierenlijst, de oehoe, de wolf, over everzwijnen en antibioticagebruik en over megastallen getuigen daarvan. Er zijn ook steeds meer partijen die zich in die discussies begeven.

De Raad voor Dierenaangelegenheden ziet hierin de achtergrond van een net zo sterk groeiende behoefte aan afgewogen en consistente adviezen, waarin plaats is voor de verschillende invalshoeken die in deze discussies een rol spelen.

Mede door een aantal personele wisselingen was het jaar 2014 voor de raad een jaar van omzien en schakelen naar de toekomst. En het was een jaar van nieuwe aanzetten, die in de komende tijd zullen worden verzilverd. We trekken de consistentie in onze zienswijzen door, we verbreden ons blikveld, we werken transparant en we dragen de resultaten van dat werk actiever uit. Wat dat oplevert leest u in het volgende jaarverslag. De kristallisatiepunten voor deze aanpak treft u in deze aflevering.