Jaarverslag 2009 Raad voor Dierenaangelegenheden

In 2009 boog de Raad zich over drie vraagstukken. Allereerst over de positie van de dierenarts en zijn rol voor het algemeen belang (Zichtbaar Beter). Daarnaast vroeg de minister de Raad ook om zijn visie over de rollen en de verantwoordelijkheden met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren. Tot besluit heeft een derde Forum zich gebogen over een ‘erfenis’ van de oude RDA. In het recente verleden heeft het Forum Welzijn Gezelschapsdieren onder de Raad geressorteerd. Dit Forum schreef onder andere het Actieplan Welzijn Gezelschapsdieren (te vinden op de RDA-website).