dr. M.C.Th. (Martin) Scholten
© RDA

dr. M.C.Th. (Martin) Scholten

Functie
Algemeen Directeur Dierwetenschappen
Werkt bij
Wageningen University & Research

Martin Scholten heeft ruime kennis en ervaring op gebied van zorgvuldige dierlijke productie, zowel in de veehouderij als in de aquacultuur en visserij.

Martin Scholten is nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de visie op kringlooplandbouw en bij de stikstofproblematiek.

Martin Scholten is algemeen directeur dierwetenschappen van Wageningen University & Research.