Dr. Ir. K.H. (Karel) de Greef
Beeld: ©RDA

Dr. Ir. K.H. (Karel) de Greef

Functie
Onderzoeker Veehouderij & maatschappij
Standplaats
Wageningen
Werkt bij
Wageningen University & Research

Karel de Greef (PhD, 1963) is als dierwetenschapper werkzaam bij Wageningen Livestock Research. Zijn activiteiten en onderzoeksveld zijn te typeren als daar waar dierlijke productiesystemen de samenleving raken. Dierenwelzijn (in de brede zin des woords) is daar vaak een wezenlijk onderdeel van. 

Vanuit de systeeminnovatiegroep van Wageningen Livestock Research heeft hij Diergericht ontwerpen op de kaart gezet, onder andere resulterend in initiatieven zoals Varkens in Comfort Class en Rondeel legpluimveehouderij. Na vele jaren vooral actief te zijn geweest rond de varkenshouderij ligt de focus nu op maatschappelijke aspecten voor de veehouderij in bredere zin, krijgen onderzoek en innovatie in de konijnenhouderij aandacht en is hij intensief betrokken bij de verkenning van de maatschappelijke en ethische aspecten van de veefokkerij.