dr. J.J.L. (Jeroen) Candel
Beeld: ©RDA

dr. J.J.L. (Jeroen) Candel

Functie
Associate Professor / Universitair Hoofddocent
Werkt bij
Wageningen University & Research

Jeroen Candel houdt zich bezig met landbouw- en voedselbeleid in brede zin. Zijn onderzoeksgroep buigt zich over de vraag hoe overheden met deze uitdagingen om kunnen gaan, dus hoe zij slim beleid kunnen maken.

Binnen de RDA houdt Jeroen Candel zich vooral bezig met de positie van het dier in de landbouw van de toekomst. "Dit is een spannend vraagstuk, waarover de RDA met de overheid mee kan denken. Om de transitie naar een kringlooplandbouw goed te laten verlopen, is kennis van één discipline te weinig. De RDA is bij uitstek een plek voor trans-disciplinair debat. Ik hoop dat de raadsleden samen tot nieuwe ideeën kunnen komen over waar wij heen willen met de veehouderij en hoe we daar kunnen komen", aldus Jeroen Candel.