Jaarverslag RDA 2020

De coronapandemie had in 2020 uiteraard ook invloed op de RDA: online bijeenkomsten en werken vanuit huis. 'Work in progress’ was van toepassing op het jaar 2020.

Foto jaarverslag 2020
Beeld: ©@RDA

Work in progress

Begin 2020 werd de zienswijze ‘Het dier in de kringlooplandbouw’ afgerond. In deze zienswijze reageert de Raad op de visie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarin wordt gepleit voor een transitie naar een duurzamere agrarische productie, kringlooplandbouw. De focus ligt daarbij op de impact op de omgeving. Dat betekent niet automatisch dat de positie van het dier verbetert, stelt de Raad in haar zienswijze.

Ook de zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier’ werd gepubliceerd. Het is een uitwerking van een van de schurende kwesties uit Staat van het dier, namelijk de sterfte van jonge dieren. Op 25 januari 2021 werd deze zienswijze gepubliceerd en aangeboden aan demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Raad was in 2020 in de volle breedte bezig met het uitdiepen van diverse thema’s uit “Staat van het Dier’. Zo werd gewerkt aan onderwerpen als het doden van dieren, de plek van de wolf in ons land, de vraag of dieren kunnen lijden onder te grote liefde van mensen en hoe een dierwaardige veehouderij er uit kan ziet.  We verwachten de resultaten van deze thema’s in de loop van 2021.

Begin dit jaar werd gestart met twee nieuwe onderwerpen: diergezondheid en de juridische impact van het versterken van de positie van het dier in wet en regelgeving.

Voorzitter Jan Staman van de RDA over het jaarverslag 2020

Wilt u meer weten over ons werk? Volg dan onderstaande link voor het volledige jaarverslag of mail ons via info@rda.nl.