RDA Jaarverslag 2019

2019 was een goed jaar voor de Raad. Fraaie en interessante zienswijzen zagen het levenslicht zoals over digitalisering in de veehouderij en de inzet van hulpdieren. Maar ook de bijeenkomsten over gene-editing bij dieren en ons jubileumcongres trokken veel bekijks.

Beeld: ©Raad voor Dierenaangelegenheden

Staat van het Dier

Uiteraard was 2019 ook het jaar van de ‘Staat van het Dier’. Dit lijvige rapport met de resultaten van zowel de publieksenquête als bespiegelingen op een kwart eeuw dierenwelzijn en -gezondheid in Nederland biedt talloze handvatten voor de Raad in de komende jaren, zo niet decennia. Een belangrijke conclusie van de ‘Staat van het Dier’ is het inzicht dat de houding van Nederlanders ten opzichte van dieren is veranderd. Nederlanders hebben nu meer respect voor dieren dan 25 jaar geleden en inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd.

Publiek debat

De Raad zocht in 2019 nadrukkelijker het publieke debat op in navolging van de groeiende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. Zo organiseerde de Raad break-out-sessies op het Jubileumcongres, regiobijeenkomsten onder de banier van het Staat van het Dier-rapport, een discussiebijeenkomst over gene-edititing bij dieren, een debatmiddag over dierproeven ten behoeve van de veehouderij, een discussieavond over hulpdieren, een dialoogsessie van de Raad van Kinderen en een seminar over mens-dier relaties in verschillende contexten. Ook Jong RDA, ons jongerennetwerk kwam op stoom met bijdragen aan het werk van de Raad.

Verder in 2020

Ondanks de coronacrisis blijft de Raad gewoon doorwerken aan zienswijzen zoals over het doden van dieren, een dierwaardige veehouderij en de wolf in Nederland. Hopelijk luwt het virus zodanig dat we later dit jaar elkaar weer bijeenkomsten kunnen organiseren over een van deze onderwerpen. We gaan in ieder geval een bijeenkomst beleggen over dierenwelzijn in de kringlooplandbouw waar onlangs een zienswijze over is gepubliceerd.