Praat mee over de Staat van het Dier

RDA heeft zijn zienswijze gepubliceerd over de staat van het dier in Nederland. Graag gaan we met u in gesprek over of u onze beschouwing deelt en wat de Raad te doen staat. Praat mee in één van de vier regionale bijeenkomsten.

Positie van het dier verandert

De toegenomen maatschappelijk aandacht voor dierenwelzijn en de toegenomen (technische) mogelijkheden maken dat we steeds hogere eisen gaan stellen aan dierhouders en dierhouderijsystemen. Tegelijkertijd zijn er nog een aantal taaie kwesties die om een oplossing vragen. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. Dat stelt de raad onder andere in het rapport Staat van het Dier dat op 29 september 2019 is verschenen.

Moreel recht op goed leven

Dieren hebben het in Nederland in de afgelopen 25 jaar steeds beter gekregen. Er is meer aandacht en zorg voor het welzijn en de gezondheid van bijna alle diersoorten. Ook is de wettelijke bescherming van veel dieren verbeterd. Uit een publieksenquête die in opdracht van de Raad is uitgevoerd, blijkt dat mensen dieren een goed leven gunnen en volgens velen hebben dieren, omdat ze een eigen waarde hebben, daar ook een moreel recht op. Eigenaren hebben daarbij steeds meer over voor hun dieren.

Regiobijeenkomsten in Deventer, Veghel, Leeuwarden en Den Haag

Tijdens iedere bijeenkomst zal een specifiek onderwerp aangehaald worden. U kunt zich aanmelden door de link van de desbetreffende plaats te kiezen.

  • Maandag 18 november Deventer: Dieren in de natuur: een sprookje?
  • Dinsdag 26 november Veghel: Productiedieren: naar een dierwaardige kringlooplandbouw
  • Dinsdag 3 december Leeuwarden: Productiedieren: naar een dierwaardige kringlooplandbouw
  • Woensdag 11 december Den Haag: Gezelschapsdieren: pets, passie en professionaliteit