Dieren als voedsel: 'Who Cares?'

Bij deze derde Vaarkamplezing, gehouden op 18 januari 2018, kwam een drietal sprekers aan het woord die ieder vanuit eigen deskundigheid licht wierpen op de belangrijkste dilemma's bij het produceren van dieren als voedsel - een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat.

Sprekers

Met de wetenschappelijke invalshoek van WUR-voorzitter Louise Fresco, het veterinaire perspectief van hoogleraar Arjan Stegeman en de mediablik van Yvon Jaspers werd een zo compleet mogelijk beeld beoogd van het spectrum van overwegingen dat bij dit thema een rol speelt.

Herinnering levendig houden

Of dat is gelukt, kan de lezer beoordelen aan de hand van een journalistieke verslag van de lezing. We hopen dat het de herinnering levendig houdt voor degenen die erbij waren, en dat het een informatieve inhaalslag biedt aan degenen die er niet bij waren of konden zijn.

Raad voor Dierenaangelegenheden en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

De Vaarkamplezing is een gezamenlijke productie van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een regelmatig terugkerende lezing, die op initiatief van de Tweede Kamer werd ingesteld als herinnering aan de in 2011 overleden prof. Henk Vaarkamp, hoogleraar Veterinaire Apotheek en voormalig voorzitter van de RDA. Het onderwerp is altijd van belang voor het welzijn en de gezondheid van dieren in Nederland.