Raad van Kinderen bezoekt Kamelenmelkerij Smits

Op maandag 26 maart jl. heeft de Raad van Kinderen een bezoek gebracht aan de enige kamelenmelkerij in Europa, Kamelenmelkerij Smits. Het doel van dit bedrijfsbezoek was de kinderen een breder beeld geven over de juiste manier van omgaan met dieren. In dit geval met de focus op een wel heel bijzonder productiedier namelijk de kameel!

Op bezoek bij een oude bekende!

De Raad voor Dierenaangelegenheden en Kamelenmelkerij Smits hebben een historie met elkaar. Een kameel staat niet op de lijst van dieren die gehouden mogen worden als productiedier, zodoende moest de eigenaar van de melkerij een ontheffing aanvragen van artikel 34 van de toenmalige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De RDA is toen gevraagd om hier een advies over te geven. De zienswijze “Dromedaris als Productiedier” is hier als product uitgerold. Vervolgens is de ontheffing verleend. We kijken terug op een boeiende, leerzame en gezellige ochtend!

Missing Chapter Foundation

Deze kinderraad bestaat uit de kinderen van groep 7/8 van Daltonschool de Reiziger uit Apeldoorn, RDA organiseert dit in samenwerking met de Missing Chapter Foundation.