Rondetafelgesprek verspreiden van kennis over welzijn van dieren

Iedereen die kennis verspreidt en aan voorlichting doet, heeft ermee te maken: de autoriteit van kennisinstituten en media is niet vanzelfsprekend meer. Social media winnen aan kracht. Op 4 november 2017 kwamen mede op initiatief van de Raad voor Dierenaangelegenheden in Baarn negen vertegenwoordigers bijeen van organisaties die actief zijn op het gebied van kennis over dieren, diergezondheid en dierenwelzijn.

Beeld: ©Kasteel Groeneveld, Baarn

Eerst maar eens praktisch samenwerken rond wisselende thema’s

Op 4 november 2017 kwamen mede op initiatief van de RDA in Baarn negen vertegenwoordigers bijeen van organisaties die actief zijn op het gebied van kennis over dieren, diergezondheid en dierenwelzijn.

Samenwerking biedt kansen!

Centrale vraag was: biedt samenwerking kansen om ervoor te zorgen dat we met onze kennisverspreiding beter kunnen aansluiten bij de grote veranderingen die in de samenleving gaande zijn? Oud RDA stagiair Nikky Kok trapte af met een toelichting op haar stage rapport .

De deelnemers bleken voorstander van praktische samenwerking voor een haalbaar doel op korte termijn. Kijk hier voor het volledige verslag van deze bijeenkomst.