Stageverslag

Met regelmaat bieden wij de mogelijkheid aan voor studenten stage te lopen bij het ondersteunende team van de Raad. Deze stages kunnen resulteren in een scriptie. Wij geven de stagiair de gelegenheid deze te publiceren op onze website. Het stageverslag is geen product van de Raad; de inhoud is geheel voor rekening van de betreffende student(e).

Verantwoord houden van gezelschapsdieren

In het kader van de mastertrack Bestuur en beleid van de opleiding Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) liep Nikky Kok drie maanden stage bij de RDA.  Het doel van haar stageonderzoek was de inventarisatie van de beschikbaarheid, behoefte en effectiviteit van informatie gericht op het welzijnsverantwoord houden van gezelschapsdieren.

Diverse interviews

Nikky verzamelde wetenschappelijke literatuur maar doorzocht ook internet. De betrokkenen bij de informatievoorziening heeft ze geïnterviewd. Onder andere heeft ze gevraagd naar de rol die de overheid, dierenartsen en huisdierenbranche spelen bij de informatievoorziening over het houden van dieren.

Meer informatie op maat nodig

De conclusie van Nikky is dat er meer dan genoeg goede informatie beschikbaar is en dat verschillende organisaties een eigen rol hebben in het verspreiden hiervan. De knelpunten lijken vooral te liggen bij het enorme aanbod van de informatie, waarvan veel door de deskundigen in twijfel getrokken wordt. Daarnaast blijkt het onduidelijk in hoeverre de verantwoorde informatie ook daadwerkelijk de gezondheid en het welzijn van huisdieren ten goede komt. Wel blijkt dat met goede, op specifieke doelgroepen toegespitste methodes van informatievoorziening nog veel aan effectiviteit te winnen valt.

Stageverslag

Nikky Kok heeft haar bevindingen uitgewerkt in haar stageverslag welke u bijgaand kunt downloaden.