Marktwerking rond dierenwelzijn vraagt versnellingsslag

Volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gaat marktwerking rond dierenwelzijn niet snel genoeg. Dit heeft nadelige gevolgen voor zowel de dieren in de Nederlandse veehouderij als de Nederlandse economie. De zienswijze ‘Dierenwelzijn te koop!’ belicht de barrières bij marktwerking rond dierenwelzijn en doet aanbevelingen voor de rol van de overheid.

Interventies

De Raad schat in dat er rond dierenwelzijn nog steeds sprake is van een onbenut marktpotentieel in Nederland. Daarnaast kan verhoging van het dierenwelzijn in de Nederlandse veehouderij een manier zijn om de sector internationaal onderscheidend en winstgevend te positioneren. Een versnellingsslag is nodig volgens de Raad, zowel met het oog op de dieren in de Nederlandse veehouderij als de Nederlandse economie. De rol van de overheid bij marktwerking rond dierenwelzijn is beperkt; alleen in het geval van marktimperfecties ligt overheidsingrijpen voor de hand. Welke interventies precies effectief zijn, hangt af van de barrières die marktwerking rond dierenwelzijn in de weg staan. Reden voor de Raad om deze onder de loep te nemen.

Media aandacht

De Boerderij, 9 mei 2017, ‘Succes efficiënte vleesketen belemmert productvariatie’

FoodHolland, 9 mei 2017, RDA: ‘Marktwerking rond dierenwelzijn vraagt versnellingsslag’

Foodlog, 12 mei 2017 Dieren worden gelukkiger van een betere markt en een beetje overheid