Voortbestaan paardenmarkten alleen met verbeteringen voor dierenwelzijn

Voor paardenmarkten kan in Nederland een plek blijven, maar daarvoor is een betere borging van het dierenwelzijn nodig. Hiertoe moet het Protocol Paardenmarkten worden aangepast. Om dat protocol te kunnen handhaven moet het worden verankerd in gemeentelijke regelingen. Toezicht daarop moet worden uitgevoerd door vakbekwame mensen.

dr. Hetty van Beers (RDA forum voorzitter) en de heer drs. Henri Kool (directeur dierlijke agroketens en dierenwelzijn ministerie van Economische Zaken)

Uitbreiden en aanscherpen

De RDA heeft zich ter voorbereiding van dit advies gebogen over de risicofactoren voor het welzijn van paarden zowel op de markt zelf als bij het vervoer naar en van de markt. Dat leidde tot de conclusie dat het houden van paardenmarkten in Nederland op zichzelf acceptabel is, mits er voldoende waarborgen zijn voor het welzijn van de paarden. Daartoe is het volledig ontkoppelen van paardenmarkten en publieksevenementen niet direct nodig, naar het oordeel van de Raad. Wel doet de Raad aanbevelingen voor het uitbreiden en aanscherpen van het Protocol Paardenmarkten.

Beeld: ©ANP

Man en Paard noemen

Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze, opgesteld op verzoek van staatssecretaris Martijn van Dam. Het rapport en de publieksversie werden aangeboden aan Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn door forumvoorzitter Hetty van Beers. De RDA zal als tweede deel van het verzoek de zienswijze presenteren aan de meest betrokken gemeenten.

Media aandacht

NOS 16-03-2017 ‘Strengere regels voor paardenmarkten in de maak’

Dierenbescherming 14-03-2017 ‘Stress voor paarden op paardenmarkt blijft ondanks verbeteringen

Levende Haven 14-03-2017 ‘Geen verbod wel garanties voor dierenwelzijn’

Marktvisie 14-03-2017 ‘Verbeteringen paardenmarkten nog niet genoeg’

Agri Holland 13.03.2017 'RDA: Voortbestaan paardenmarkten alleen met verbeteringen voor dierenwelzijn'

De Hoefslag 15-03-2017 Alléén paardenmarkten als welzijn verbetert

Levende Have 02-05-2017 ‘Tien puntenplan voor paardenmarkten’